Forsamlingshuse

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Landsforeningen Danske Forsamlingshuse (LDF) om forsikring af forsamlingshuse.

Aftalen er baseret på LDF’s ønsker omkring dækninger, bl. a. en bedre beskyttelse af bestyrelsesmedlemmerne. På den baggrund har vi udarbejdet en forsikringspakke, som indeholder de nødvendige forsikringer til bygning, løsøre og lovpligtig arbejdsskade samt bestyrelsesansvar og kollektiv ulykke for bestyrelsesmedlemmer. Dækninger som kollektiv ulykke og bestyrelsesansvar kan vi tilbyde som en del af forsikringspakken til meget lave priser. Dækningerne kan normalt ikke tegnes via forsikringsselskabernes assurandører.

Aftalen med forsikringsselskabet er forlænget for en ny 3-årig periode med udløb 31.12.2021
For yderligere information kontakt os på tlf. 72 62 35 15

forsamlingshuse@dansoe.dk
7262 3515