Honorar

Dansø Forsikringsmæglere modtager ikke provision eller anden form for betaling fra forsikringsselskaberne, ligesom vi også har fravalgt alle former for agenturaftaler. Vi ønsker ikke at komme i en situation, hvor der kan opstå tvivl om vores uvildighed.

Dansø anbefaler sædvanligvis at aftale et fast årligt honorar med virksomheden baseret på den aktuelle arbejdsbyrde. Honroaret er derfor uafhængig af præmiebetalingen til forsikringsselskabet. På denne måde kan der aldrig opstå tvivl om vores uvildighed, da vores afregning ikke udgør en procentdel af præmierne.

Ligledes er det ved Dansø ikke tilladt at fastsætte et honorar på baggrund af en eventuel besparelse i forbindelse med en udbudsrunde. Vi aftaler på forhånd, hvad et udbud af virksomhedens forsikringer skal koste.