Allan Husum

Allan Husum

Forsikringsmægler

Jeg er examineret assurandør og har arbejdet som sådan i 23 år i samme selskab. De sidste 15 år har jeg primært betjent landbrugskunderne og betjent såvel store som mindre bedrifter. Dog var det de større produktionslandbrug som fyldte i porteføljen.
Jeg har stor erfaring med at afdække forsikringsbehovet på de bedrifter som i dag tegner dansk landbrug. Det er store værdier og som sparringspartner på forsikringsdelen kan jeg helt klar skabe merværdi til landmanden/producenten.  Jeg fornemmer helt klart, at kunderne er glade for at kunne outsource det  mere kedelige, men trods alt vigtige forsikringsområde. Og alligevel er man som kunde hos mig/Dansø med i afgørelser og beslutninger som træffes løbende eller på det årlige servicebesøg. 
Mit hjerte banker for dansk land-  og  skovbrug og jeg følger nøje med i branchens udvikling. Jeg har arbejdet med  land- og skovbrug  i både ind - og udland og har derudover en bred erhvervsmæssig baggrund,  herunder knap 5 år i pengeinstitut.

allan@dansoe.dk
72 62 99 59
25 38 67 41