Flemming Post

Flemming Post

Forsikringsmægler

Jeg er exam. forsikringsmægler og har arbejdet i forsikringsbranchen i 35 år. I mange år som assurandør og siden 2008 som forsikringsmægler. Inden jeg startede som selvstændig forsikringsmægler var jeg leder af landbrugsafdelingen hos mæglerfirmaet Willis. I mange år har jeg tillige drevet landbrug ved siden af mit arbejde, så jeg har indgående kendskab til landbrugets forhold og min tidligere håndværksmæssige baggrund gør, at jeg har specialiseret mig i forsikring af fredede bygninger

flemming.post@dansoe.dk
72 62 35 15