Lea Vaaben Søbye

Forsikringsmægler

Jeg har arbejdet i forsikringsmæglerbranchen siden 2015.

Pr. 01.05.2022 ansat ved Flemming Post. Mit klart primære område er landbrug. 

lea@dansoe.dk
72 62 35 15