Michael Frølund

Michael Frølund

Forsikringsmægler

Jeg har mange års erfaring fra forsikringsbranchen og har bl.a. været ansat i forsikringsselskaberne Tryg og Codan, som exam. erhvervsassurandør og som key account manager på industri/storkunde markedet, hvor jeg har betjent større private og offentlige virksomheder.
Mit speciale er komplekse forsikringsbehov, hvor forsikringsløsningen skal skræddersyes, så den passer specifikt til den aktuelle virksomhed. Desuden har jeg stor erfaring indenfor energisektoren, og har således en bred viden om sol anlæg, vindmøller, kraft-/varmeværker, samt diverse forsyningsvirksomheder, hvorfor jeg også kan tilbyde risikoafdækning og rådgivning indenfor dette område.

mf@dansoe.dk
30 27 77 57