Michael Andersen

Søren Dall-Hansen

Forsikringsmægler

Jeg har over 25 års erfaring fra forsikringsbranchen og blev efter mange år som branddirektør og exam. erhvervsassurandør ansat i forsikringsmæglerbranchen i 2009.
I 2012 blev jeg selvstændig forsikringsmægler i Dansø. Mine kunder er primært detailhandel, håndværkere og industri.
Jeg har tidligere arbejdet som konsulent for Falck, hvorfor jeg har stor erfaring og interesse i den forebyggende rådgivning.
 
Udover mit virke som forsikringsmægler, underviser jeg i forsikring på University College i Aalborg, hvor jeg også er censor på finansøkonom og finansbacheloruddannelserne

dall@dansoe.dk
72 62 35 18
52 19 14 42