Steen Brøgger

Steen Brøgger

Forsikringsmægler

Jeg har arbejdet år med forsikringer i over 30 år.

Jeg har været ansat i forsikringsselskaber, dels som assurandør, storkunde/industrikunde-betjener samt leder. Siden omkring år 2000 tilknyttet et forsikringsmæglerhus som forsikringsmægler.

Arbejdet har bestået i servicering af virksomheder af enhver slags – bl.a. produktionsvirksomheder og

akvakulturvirksomheder. Omkring netop akvakultur haves en stor viden og indsigt – har siden 1992 arbejdet med forsikring af biomasse.

Andre områder, der har stor interesse, er entrepriseforsikringer (ind- og udland) samt hele ansvarsforsik- ringsområdet.

 Service og kvalitet er i højsædet.

steen.broegger@dansoe.dk
M 51 29 04 88