Hvorfor bruge forsikringsmægler?

Vi arbejder for at yde god rådgivning om risikohåndtering og i samarbejde med din virksomhed at få afdækket dit behov for forsikring/contra mulighederne for eliminering af aktuelle risici.

I Dansø vægter vi meget højt, at vore kunder får hurtigt og kompetent svar på de spørgsmål der opstår.

Som forsikringsmæglere modtager vi ingen provision fra forsikringsselskaberne, og vi er ikke begrænsede af kun at tilbyde løsninger fra ét forsikringsselskab. Dansø kan derimod tilbyde forsikringer gennem både nationale og internationale selskaber, og vi kan placere en kundes forsikringer på tværs af forsikringsselskaber. 

Det betyder i praksis, at vi i forbindelse med en udbudsrunde af en virksomheds forsikringsprogram, kan placere de enkelte forsikringer i netop det forsikringsselskab der giver bedst forsikringsdækning til laveste præmie 

 

Virksomhedens fordele?

  • Lettere administration da forsikringsselskabernes kontakt går via Dansø og alle policer/opkrævninger og øvrig korrespondance fra selskaberne kontrolleres og godkendes inden de fremsendes til virksomheden.
  • Uvildig rådgivning, Dansø anbefaler sædvanligvis at aftale et fast årligt honorar med virksomheden baseret på den aktuelle arbejdsbyrde. På denne måde kan der aldrig opstå tvivl om vores uvildighed, da vores afregning ikke udgør en procentdel af en præmie.
  • Sikkerhed for at virksomhedens forsikringsprogram er optimalt, for Dansø alene arbejder i virksomhedens interesse for at opnå markedets bedste løsninger.